Dullertsstichting in Anrhem

Aanvraag

Wilt u voor uzelf of voor iemand anders een aanvraag voor hulp indienen?
Dan kunt u contact met ons opnemen voor overleg tijdens het telefonisch spreekuur, op werkdagen van 9.00 -10.00 uur, tel (026) 442 51 92. 
Na dit telefonische consult krijgt u een aanvraagformulier toegestuurd. Dit dient u volledig ingevuld, ondertekend en met alle bijbehorende kopieën te retourneren. Bij een aanvraag met medische achtergrond vragen wij u ook een verklaring in te vullen, waarmee u erin toestemt dat de arts uit ons bestuur contact opneemt met uw (huis)arts.

Instellingen in ons werkgebied kunnen voor een aanvraag direct contact met ons opnemen.

Voorwaarden

Voor een aanvraag gelden twee voorwaarden:
1. De aanvrager woont in ons werkgebied
2. Financiële hulp aan de aanvrager is door de volgende voorziening(en) schriftelijk afgewezen: Bijzondere Bijstand, afdeling schuldhulpverlening van de gemeente, Stadsbank, Wet maatschappelijke ondersteuning, ziektekostenverzekering. Let op: deze voorwaarde geldt niet voor ouderen boven de 65 jaar.

Vanwege het bereiken van de grens van ons budget 2015 voor eenmalige giften aan particuliere aanvragers, geldt bovendien de voorwaarde dat een particuliere aanvrager die al een keer hulp heeft ontvangen, 12 maanden moet wachten voordat een nieuwe aanvraag kan worden ingediend.  

Huisbezoek

Als wij uw aanvaag hebben ontvangen en u voldoet aan de voorwaarden, maken wij een afspraak voor een huisbezoek. Tijdens dit bezoek kunnen wij uw persoonlijke situatie bekijken en eventueel ontbrekende gegevens bespreken. Wij geven u schriftelijk een datum voor de afspraak door, die u telefonisch moet bevestigen. Onze medewerker maakt van dit bezoek een rapportage, die het bestuur van de stichting krijgt voorgelegd. Het bestuur beslist vervolgens of de aanvraag al dan niet wordt goedgekeurd.

Wachttijd

Na ontvangst van een complete aanvraag streven wij ernaar om u binnen zeven weken te laten horen of deze is goedgekeurd. Het bestuur komt acht keer per jaar bijeen om aanvragen te beoordelen. Na een vergadering stellen wij u zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte.
Zoals reeds gezegd geeft de stichting geen contant geld. U betrekt de goederen of zorg bij een door ons aangewezen leverancier, die wij rechtstreeks betalen.

Nog vragen? Dan kunt u bellen tijdens ons telefonische spreekuur, op werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur, (026) 442 51 92.