Dullertsstichting in Anrhem

Toezeggingen

Particulieren

In het jaar 2018 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 17 januari 2018) voor een bedrag van € 81.644,- particuliere hulp verleend. Hiervan werd € 3.141,- besteed in het kader van het ouderenbeleid.

Instellingen

In het jaar 2018 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 17 januari 2018) voor een bedrag van € 112.535,- aan diverse instellingen toegezegd.