Dullertsstichting in Anrhem

Toezeggingen

Particulieren

In het jaar 2018 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 7 maart 2018) voor een bedrag van € 196.749,- particuliere hulp verleend. Hiervan werd € 14.289,- besteed in het kader van het ouderenbeleid.

Instellingen

In het jaar 2018 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 7 maart 2018) voor een bedrag van € 177.313,- aan diverse instellingen toegezegd.