Slide 1
Toezeggingen Dullertstichting

Toezeggingen

Particulieren

In het jaar 2023 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 8 maart 2023) voor een bedrag van € 80.754,-- aan particuliere hulp verleend. Hiervan werd € 1.327,-- besteed in het kader van het ouderenbeleid.

Instellingen

In het jaar 2023 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 8 maart 2023) voor een bedrag van € 77.768,-- aan diverse instellingen toegezegd.

Related Articles