Slide 1
Toezeggingen Dullertstichting

Toezeggingen

Particulieren

In het jaar 2024 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van  17 april 2024) voor een bedrag van € 102.118,-- aan particuliere hulp verleend. Hiervan werd € 7.357,-- besteed in het kader van het ouderenbeleid.

Instellingen

In het jaar 2024 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 17 april 2024) voor een bedrag van €  293.830,-- aan diverse instellingen toegezegd.

Related Articles