Toezeggingen

Particulieren

In het jaar 2021 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 1 september 2021) voor een bedrag van € 244.275,-- aan particuliere hulp verleend. Hiervan werd € 63.673,-- besteed in het kader van het ouderenbeleid.

Instellingen

In het jaar 2021 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 1 september 2021) voor een bedrag van € 522.114,-- aan diverse instellingen toegezegd.